lusodog-4

Výskumy potvrdili, že takmer 40% zástupcov veľkých plemien trpí na niektoré z kĺbových ochorení. Toto relatívne riziko je oveľa vyššie u psov veľkých a obrých plemien. Psy týchto plemien sú vnímavejší k rozvoju ochorení kĺbov v období rastu následkom abnormálneho rozvoja kĺbovej chrupavky alebo dôsledkom preťaženia kĺbu alebo traumy. Väčšina týchto ochorení je primárne dedičných, riziko a stupeň rozvoja príznakov však je ovplyvniteľné typom výživy.

Veľké plemená

Medzi plemenami psov sú obrovské rozdiely vo veľkosti a v charaktere rastových procesov, predovšetkým u veľkých a obrých plemien. Behom relatívne krátkej doby dochádza u nich k výrazným zmenám a to je dôvodom pre zvýšenú citlivosť vyvíjajúcej sa kostry predovšetkým vo vzťahu k výžive.

Rozvoj kostry

Medzi dietetické faktory, ktoré sa môžu podieľať a zvyšovať riziko rozvoja ochorení kostry sú zahrnuté:

  • obsah bielkovín
  • prísun energie
  • obsah vápnika